Per 1 januari van dit jaar is RVJ toegetreden tot de Kamer van het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts). Deze kamer vertegenwoordigt de belangen van de werkgevers van de beroepsgroep Register Experts en is bijvoorbeeld gesprekspartner van het Verbond van Verzekeraars. Een onderwerp op de agenda is onder andere de Gedragscode expertiseorganisaties en een protocol in geval van landelijke calamiteiten (BCE). Alle experts die bij ons werkzaam zijn, zijn ook ingeschreven in het (Kandidaat) Register van het NIVRE.

Op 27 maart 2013 vond de jaarvergadering plaats en RVJ mocht voor het eerst een afvaardiging van de directie sturen. Het bijzondere van deze vergadering was dat ook expertisediensten (dat wil zeggen experts verbonden aan een Verzekeraar) ook per dezelfde datum zijn toegetreden tot deze kamer. Daar waar vroeger deze diensten alleen als concurrent werden gezien, worden ze nu vooral gezien als Register Experts die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en die dus eenzelfde belang hebben, namelijk het waarborgen van het kwaliteitslabel van Register Expert.

Een mooie ontwikkeling waar het gezamenlijk belang uitstijgt boven het individueel belang. Wij zijn verheugd de ontwikkelingen in de markt voortaan ook vanuit dit perspectief te kunnen volgen en op deze manier de kwaliteit van de Register Expert in brede zin te waarborgen.