TRANSPORT

Sinds januari 2018 is BosBoon Expertise Group B.V. een joint venture aangegaan met RVJ Expertises & Taxaties onder de naam RVJ-BosBoon Expertise, van waaruit de discipline Brand wordt vormgegeven.

Alle overige expertises, waaronder die van Transport, worden uitgevoerd onder de naam BosBoon Expertise. Echter naast het aandachtsgebied Brand heeft RVJ zich sinds de oprichting in 1958 bezig gehouden met het vaststellen van schade ontstaan tijdens transport aan lading vervoerd over land, zee of door de lucht. In de nieuwe setting zijn op dit vlak dan ook de krachten gebundeld, waarvan hieronder een beknopt overzicht.

Het gezamenlijke kantoor is direct gelegen aan de A10 West van Amsterdam en de experts kunnen dan ook snel en 24/7 beschikbaar zijn in het Westelijk Havengebied.

Transportschade
Onderzoek en vaststelling van schade ontstaan tijdens het wegtransport, transport door de lucht en over water, zowel binnenvaart als zeevaart. Daarnaast transportschades die ontstaan tijdens bedrijfstransporten en overige manipulaties, bijvoorbeeld in loodsen en fabrieken.

Naast lading in het algemeen heeft BosBoon zich gespecialiseerd in de volgende takken van sport:

  • Cacao, Koffie, Soja zowel in zakgoed als bulk;
  • Groente, Fruit;
  • Confectie;
  • Diefstal en bijbehorend onderzoek;
  • Lading bestemd voor de retailmarkt in de breedste zin van het woord;
  • Verhuisgoederen/inboedel van expats wereldwijd.

Verhaalsacties
Indien schades verhaald kunnen worden op aansprakelijke derden, verzorgt BosBoon Expertise de gehele afwikkeling van de schadeprocedures: van het vaststellen van de schade en het opstellen van de rapporten tot het aansprakelijk stellen van vervoerders en het verhalen van de vastgestelde schade.

Laad- en loscontroles
Voorafgaand aan het laden en lossen van goederen inspecteren BosBoon experts de lading en geven zij adviezen over de vervoersmogelijkheden, het stuwen en het vastzetten van de lading. Bovendien verzorgen zij de begeleiding tijdens het daadwerkelijk laden en lossen. Tijdens het laden of lossen van droge, gestorte bulkladingen kan BosBoon Expertise ook optreden als controle- en inspectiebureau.

Hatch surveys
Voorafgaand aan het lossen van lading wordt zowel de conditie van de lading als die van de laad- of losruimtes geïnspecteerd en wordt eventuele schade in kaart gebracht en vastgesteld. Tevens worden adviezen gegeven ter voorkoming van (verdere) schade.

Claimpreventie
BosBoon-experts adviseren eigenaren van ladingen en/of hun verzekeraars over de transportmogelijkheden van ladingen over de gehele wereld.

WILT U GRAAG MEER INFORMATIE OF LIEVER EEN PERSOONLIJK GESPREK MET EEN SCHADE EXPERT?

NEEM CONTACT OP