TAXATIES

Een verzekeringstaxatie (artikel 7:960 BW) is een waardevolle aanvulling op de brandpolis van uw gebouwen, machinepark, installaties en bedrijfsinventaris.

De verzekeraar zal zich vooraf conformeren aan de getaxeerde waarden. Voor gebouwen is de waarderingsgrondslag de herbouwwaarde. Voor machines, installaties en bedrijfsinventaris is de waarderingsgrondslag de nieuwwaarde. In geval van totaal verlies worden de waarden zoals opgenomen in het taxatierapport vergoed, er volgt geen discussie over eventuele afschrijvingen.

In de praktijk blijkt ook dat een geldig taxatierapport het schaderegelingsproces bevorderd en uw bedrijfsactiviteiten mede hierdoor sneller gecontinueerd kunnen worden.

Wij verzorgen de taxaties in alle branches. Een specifiek onderdeel hiervan zijn de taxaties van het overgrote deel van alle korenmolens in ons land.

Wilt u graag meer informatie of liever een persoonlijk gesprek met ons?

NEEM CONTACT OP