VOOROPNAME

In geval van nieuwbouw-/ of verbouw-activiteiten in de directe omgeving van uw pand is een opname van de actuele situatie van de belendende gebouwen ten zeerste aan te bevelen.

Dit geldt zowel voor u als eigenaar maar ook voor de eigenaren van de nabij gelegen panden. De opname wordt vastgelegd in een rapportage met bijbehorend fotoverslag. In geval van gereclameerde schade biedt de rapportage volledige duidelijkheid bij een eventuele aansprakelijkstelling als gevolg van de activiteiten. Dit geldt voor zowel u als voor de overige betrokken partijen.

De nadruk ligt hierbij op de opname voorafgaand aan de bouwactiviteiten, deze kan worden aangevuld met een vergelijkingsopname achteraf. De opnames verzorgen wij voor zowel bedrijven als particulieren.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een prijsopgave.