Gisteren 15 september 2013 is op 91-jarige leeftijd oud directeur en oprichter Harry (H.C.) de Raay in zijn woonplaats Hoofddorp overleden. Harry de Raay heeft zich in 1958 onder zijn eigen naam gevestigd, welk bureau na onder andere samenwerkingen met Expertisebureau Schaft in 1976 werd omgedoopt tot De Raay & De Jong; de voorloper van het huidige kantoor van RVJ Expertises. Na zijn officiële pensionering in 1988 is hij nog jaren actief gebleven als gepassioneerd schade-expert en tot op hoge leeftijd als zeer gewaardeerd adviseur van RVJ.

In zijn werkzame leven is hij altijd een markant figuur geweest met een uitgesproken mening en visie op het vak van schade-expert en op de verzekeringsbranche in het algemeen. Mede uit die liefde voor het vak is hij dan ook met zijn toenmalige collega’s mede-oprichter geweest van de Europese Vereniging van Schade-Experts FUEDI en van het BCE, thans het NIVRE.

Wij wensen zijn familie veel kracht en sterkte met het verwerken van dit verlies.