Op 7 februari vond het VNAB-event ‘Schaderegeling, het kan nog beter!’ plaats. De organisatie sprak van een recordopkomst. Ook RVJ was met een aantal experts vertegenwoordigd.

Na een goed verzorgde ontvangst kreeg gastspreker Jan Mans het woord. Jan Mans was burgemeester van Enschede ten tijde van de vuurwerkramp in 2000 en heeft veel ervaring met crisismanagement. “Een goede communicatie met alle betrokkenen is cruciaal voor een succesvolle aanpak van een crisis, evenals een goede nazorg.”

Na de pauze ontspon zich een levendige discussie over de vraag waar nog winst behaald kan worden in het afwikkelen van schades. Dit is precies waar RVJ zich momenteel op richt en één van onze experts noemde de discussie over procesverbetering dan ook herkenbaar en leerzaam. Verbeterpunten die o.a. werden genoemd waren een snellere doorlooptijd en een betere afstemming van de verwachtingen met de betrokkenen op een dossier.

Aandacht en helderheid zijn dus van groot belang bij schaderegeling. In 2013 willen wij meer invulling geven aan deze begrippen. Hiertoe luisteren we graag naar uw verhaal. Waar kan RVJ voor u het verschil maken?